Hội đồng biên tập

: Hội đồng biên tập


HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

 

TT Họ và tên Học hàm,
học vị
I. Tổng biên tập
Đoàn Xuân Trúc TS
II. Phó tổng biên tập
 Nguyễn Đức Vang PGS.TS
Nguyễn Văn Đức PGS.TS
III. Các ủy viên
1 Nguyễn Duy Hoan GS.TS
2 Nguyễn Tấn Anh PGS.TS
3 Nguyễn Xuân Bả PGS.TS
4 Nguyễn Quốc Đạt TS
5 Hoàng Kim Giao PGS.TS
6 Đỗ Võ Anh Khoa PGS.TS
7 Đỗ Văn Lực TS
8 Nguyễn Tất Thắng TS
Danh sách file đính kèm:
Thứ tư, 21/03/2018 15:55:50

Các tin khác

Lên đầu trang