Kết quả tìm kiếm : 143

Xác định đa hình di truyền gen H-fabp liên kết với tỷ lệ mỡ giắt ở lợn Duroc, Yorkshire và Landrace Xác định đa hình di truyền gen H-fabp liên kết với tỷ lệ mỡ giắt ở lợn Duroc, Yorkshire và Landrace
Tác giả : Chung Anh Dũng;Nguyễn Hữu Tỉnh;Nguyễn Văn Hợp
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 10:09:57 AM
Khả năng sinh trưởng và tỷ lệ nạc của hai tổ hợp lợn lai VCN23XVCN21 và VCN23XVCN22 Khả năng sinh trưởng và tỷ lệ nạc của hai tổ hợp lợn lai VCN23XVCN21 và VCN23XVCN22
Tác giả : Nguyễn Thị Châu Giang;Phạm Thị Minh Nụ;Trịnh Hồng Sơn
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 10:15:51 AM
Khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt Lợn Hung Khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt Lợn Hung
Tác giả : Hoàng Thanh Hải;Nguyễn Hữu Cường;Nguyễn Khắc Khánh;Phạm Công Thiếu;Phạm Hải Ninh;Phạm Sỹ Tiệp;Trần Quang Bằng
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 10:20:18 AM
Khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà lai TN123 và TN132 Khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà lai TN123 và TN132
Tác giả : Đặng Đình Tứ;Nguyễn Quý Khiêm;Nguyễn Trọng Thiện;Trần Thị Lý
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 2:32:06 PM
Khả năng sinh sản và một số bệnh thường gặp của dê cỏ Ninh Bình Khả năng sinh sản và một số bệnh thường gặp của dê cỏ Ninh Bình
Tác giả : Trịnh Hồng Sơn
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 2:34:26 PM
Ảnh hưởng của đa hình gen thụ thể prolactin đến sinh sản của một số giống lợn bản địa Việt Nam Ảnh hưởng của đa hình gen thụ thể prolactin đến sinh sản của một số giống lợn bản địa Việt Nam
Tác giả : Đặng Hoàng Biên;Nguyễn Trọng Ngữ;Nguyễn Văn Trung;Phạm Công Thiếu;Phạm Sỹ Tiệp
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/15/2018 7:53:00 AM
Chỉ số chọn lọc của các tính trạng sản xuất ở lợn Yorkshire và Landrace có nguồn gốc từ Đan Mạch Chỉ số chọn lọc của các tính trạng sản xuất ở lợn Yorkshire và Landrace có nguồn gốc từ Đan Mạch
Tác giả : Nguyễn Hữu Tỉnh
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/15/2018 8:12:01 AM
Năng suất sinh sản của hai dòng lợn ông bà VCN11 và VCN12 Năng suất sinh sản của hai dòng lợn ông bà VCN11 và VCN12
Tác giả : Trịnh Hồng Sơn
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/15/2018 8:15:46 AM
Năng suất sinh sản của lợn nái F 1 (LxY) được phối với Pic280 và Pic399 trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp ở Quảng Bình Năng suất sinh sản của lợn nái F 1 (LxY) được phối với Pic280 và Pic399 trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp ở Quảng Bình
Tác giả : Hoàng Ngọc Hảo;Lê Đình Phùng;Lê Lan Phương;Ngô Mậu Dũng;Phạm Khánh Từ;Phùng Thăng Long;Văn Ngọc Phong
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/15/2018 8:30:55 AM
Đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh sản của gà 6 ngón nuôi tại Lạng Sơn Đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh sản của gà 6 ngón nuôi tại Lạng Sơn
Tác giả : Nguyễn Hoàng Thịnh;Nguyễn Khánh Toán;Nguyễn Thị Châu Giang;Nguyễn Thị Liên
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/15/2018 8:37:12 AM
Lên đầu trang