Kết quả tìm kiếm : 133

Xác định nhu cầu axít amin tiêu hóa hồi tràng biểu kiến cho lợn thịt lai ba máu (DYL) ở Việt Nam Xác định nhu cầu axít amin tiêu hóa hồi tràng biểu kiến cho lợn thịt lai ba máu (DYL) ở Việt Nam
Tác giả : Lã Văn Kính;Nguyễn Văn Phú
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 2:37:59 PM
Ảnh hưởng của bổ sung Beta-Glucan lên sự tăng trưởng ở gà thịt COBB500 Ảnh hưởng của bổ sung Beta-Glucan lên sự tăng trưởng ở gà thịt COBB500
Tác giả : Đỗ Võ Anh Khoa;Nguyễn Thị Kim Khang;Trần The
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 2:41:03 PM
Ảnh hưởng của bổ sung Probiotic vào khẩu phần ăn đến sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn của gà Ri lai nuôi thịt Ảnh hưởng của bổ sung Probiotic vào khẩu phần ăn đến sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn của gà Ri lai nuôi thịt
Tác giả : Hồ Trung Thông;Lê Nữ Anh Thư;Ngô Quốc Cường
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 2:43:40 PM
Hiệu quả của việc bổ sung axit hữu cơ vào khẩu phần ăn của lợn con Hiệu quả của việc bổ sung axit hữu cơ vào khẩu phần ăn của lợn con
Tác giả : Đặng Thúy Nhung;Đoàn Văn Soạn;Nguyễn Thị Quyên
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 2:50:25 PM
Nghiên cứu khả năng sản xuất chất xanh và bột lá của sắn trồng thu lá tại tỉnh Thái Nguyên Nghiên cứu khả năng sản xuất chất xanh và bột lá của sắn trồng thu lá tại tỉnh Thái Nguyên
Tác giả : Từ Quang Hiển;Từ Quang Trung
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 2:52:47 PM
Sử dụng thân lá và vỏ khoai môn (Colocasia esculenta) sau thu hoạch để ủ chua làm thức ăn chăn nuôi Sử dụng thân lá và vỏ khoai môn (Colocasia esculenta) sau thu hoạch để ủ chua làm thức ăn chăn nuôi
Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Nhân;Nguyễn Văn Hớn
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 2:55:22 PM
Ảnh hưởng của việc bổ sung bèo Lục Bình để thay thế thức ăn xanh đến sự tăng khối lượng của đà điểu giai đoạn 0–3 và 6–12 tháng tuổi Ảnh hưởng của việc bổ sung bèo Lục Bình để thay thế thức ăn xanh đến sự tăng khối lượng của đà điểu giai đoạn 0–3 và 6–12 tháng tuổi
Tác giả : Nguyễn Sỹ Duyên;Nguyễn Thanh Bình
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 3:14:11 PM
Ảnh hưởng của việc bổ sung bột gừng lên năng suất và chất lượng trứng gà công nghiệp Ảnh hưởng của việc bổ sung bột gừng lên năng suất và chất lượng trứng gà công nghiệp
Tác giả : Nguyễn Thị Kim Khang;Phạm Ngọc Du;Trần Hoàng Nhân
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/15/2018 8:46:10 AM
Ảnh hưởng của việc bổ sung Yucca Schidigera lên năng suất sinh sản của gà Nòi Ảnh hưởng của việc bổ sung Yucca Schidigera lên năng suất sinh sản của gà Nòi
Tác giả : Châu Thanh Vũ;Nguyễn Công Danh;Nguyễn Ngọc Hân;Nguyễn Thị Kim Khang;Nguyễn Trọng Ngữ
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/15/2018 8:58:36 AM
Ảnh hưởng của Probiotic Bacillus dạng bào tử chịu nhiệt đến năng suất, vi khuẩn và hình thái vi thể biểu mô đường ruột gà thịt lông màu Ảnh hưởng của Probiotic Bacillus dạng bào tử chịu nhiệt đến năng suất, vi khuẩn và hình thái vi thể biểu mô đường ruột gà thịt lông màu
Tác giả : Nguyễn Bá Tiếp;Nguyễn Đình Trình;Nguyễn Hoàng Thịnh;Nguyễn Thị Phương Giang;Phạm Kim Đăng
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/15/2018 9:02:17 AM
Lên đầu trang