Kết quả tìm kiếm : 69

Pig populations in different provinces of Vietnam (April, 2019) Pig populations in different provinces of Vietnam (April, 2019)
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 3/31/2020 10:57:12 AM
Số đơn vị cần thiết cho từng loại thí nghiệm chăn nuôi Số đơn vị cần thiết cho từng loại thí nghiệm chăn nuôi
Tác giả : Nguyễn Bình Trường
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 3:30:01 PM
Làm lạnh trứng hạn chế tăng sinh Salmonella mặc dù trứng có mồ hôi Làm lạnh trứng hạn chế tăng sinh Salmonella mặc dù trứng có mồ hôi
Tác giả : Võ Văn Sự
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 3:33:11 PM
Bảy yếu tố ảnh hưởng tới lượng ăn của lợn Bảy yếu tố ảnh hưởng tới lượng ăn của lợn
Tác giả : Võ Văn Sự
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 3:35:14 PM
Hội nghị tham vấn Xây dựng khung chính sách thúc đẩy truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi Hội nghị tham vấn Xây dựng khung chính sách thúc đẩy truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi
Tác giả : Ban biên tập
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 3:37:46 PM
Tổng Mục lục chuyên đề khoa học - công nghệ năm 2016 Tổng Mục lục chuyên đề khoa học - công nghệ năm 2016
Tác giả : Ban biên tập
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 3:39:47 PM
Hội thảo quốc tế Việt Nam - Hungary lần thứ 9 nghiên cứu về sự phát triển nông nghiệp bền vững Hội thảo quốc tế Việt Nam - Hungary lần thứ 9 nghiên cứu về sự phát triển nông nghiệp bền vững
Tác giả : Lâm Thái Hùng
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/15/2018 9:52:39 AM
Tái sử dụng CidR gây động dục bò Tái sử dụng CidR gây động dục bò
Tác giả : Nguyễn Tấn Anh
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/15/2018 10:34:49 AM
Hiệu quả chăn nuôi và chất lượng của chế phẩm probiotic Hiệu quả chăn nuôi và chất lượng của chế phẩm probiotic
Tác giả : Phạm Kim Đăng;Vũ Duy Giảng
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/15/2018 10:36:56 AM
Kỹ thuật mới: Xác định trống–mái ngay khi trứng mới ấp Kỹ thuật mới: Xác định trống–mái ngay khi trứng mới ấp
Tác giả : Nguyễn Hoài Tao
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/21/2018 10:01:14 AM
Lên đầu trang