Kết quả tìm kiếm : 186

Khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt Lợn Hung Khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt Lợn Hung
Tác giả : Hoàng Thanh Hải;Nguyễn Hữu Cường;Nguyễn Khắc Khánh;Phạm Công Thiếu;Phạm Hải Ninh;Phạm Sỹ Tiệp;Trần Quang Bằng
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 10:20:18 AM
Một số chỉ tiêu sinh sản của giống chóBerger Đức nuôi ở phía Bắc Việt Nam Một số chỉ tiêu sinh sản của giống chóBerger Đức nuôi ở phía Bắc Việt Nam
Tác giả : Nguyễn Văn Thanh
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 6/5/2018 9:00:23 AM
Tình hình nhiễm ve ở chó tại một số xã, phường thuộc thành phố Thái Nguyên Tình hình nhiễm ve ở chó tại một số xã, phường thuộc thành phố Thái Nguyên
Tác giả : Đỗ Thị Vân Giang;Nguyễn Thị Bích Ngà;Nguyễn Văn Bình;Trương Thị Tính
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 6/5/2018 9:08:01 AM
Kháng sinh trong chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng Kháng sinh trong chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng
Tác giả : Đỗ Võ Anh Khoa
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 6/5/2018 9:11:03 AM
Một góc nhìn về bảo tồn giống bò vàng Việt Nam Một góc nhìn về bảo tồn giống bò vàng Việt Nam
Tác giả : Nguyễn Bình Trường;Phạm Ngọc Du
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 6/5/2018 9:14:07 AM
Một số đặc điểm của Nhím Bờm trong điều kiện nuôi ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình phước Một số đặc điểm của Nhím Bờm trong điều kiện nuôi ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình phước
Tác giả : Bùi Quốc Trung;Lê Thị Thanh
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 6/5/2018 9:32:36 AM
Đa hình di truyền A565G của gen GHR liên kết với các tính trạng năng suất thân thịt và chất lượng thịt ở gà Tàu Vàng Đa hình di truyền A565G của gen GHR liên kết với các tính trạng năng suất thân thịt và chất lượng thịt ở gà Tàu Vàng
Tác giả : Đỗ Võ Anh Khoa;Nguyễn Văn Truyền
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 6/5/2018 9:36:17 AM
Năng suất sinh sản của lợn nái F1 giữa Landrace và Yorkshire phối với đực Piétrain kháng Stress, Pidu nuôi tại xí nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp - Hải Phòng Năng suất sinh sản của lợn nái F1 giữa Landrace và Yorkshire phối với đực Piétrain kháng Stress, Pidu nuôi tại xí nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp - Hải Phòng
Tác giả : Đỗ Đức Lực;Hà Xuân Bộ
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 6/5/2018 9:39:36 AM
Năng suất sinh sản của lợn nái Móng Cái và rừng phối với đực rừng tại Công ty CP giống Thái Bình Năng suất sinh sản của lợn nái Móng Cái và rừng phối với đực rừng tại Công ty CP giống Thái Bình
Tác giả : Chu Đức Uy;Đinh Văn Chỉnh;Nguyễn Hữu Cường;Phan Xuân Hảo
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 6/5/2018 9:42:59 AM
Năng suất sinh sản của heo nái được nuôi tại Công ty Chăn nuôi Tiền Giang Năng suất sinh sản của heo nái được nuôi tại Công ty Chăn nuôi Tiền Giang
Tác giả : Hồ Thanh Thâm;Nguyễn Minh Thông;Nguyễn Thành Nhân
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 6/5/2018 9:45:49 AM
Lên đầu trang