Kết quả tìm kiếm : 115

Khả năng sinh trưởng của gà Tàu Vàng nuôi tại nông hộ ở Hậu Giang Khả năng sinh trưởng của gà Tàu Vàng nuôi tại nông hộ ở Hậu Giang
Tác giả : Đỗ Võ Anh Khoa;Nguyễn Công Uẩn;Nguyễn Thảo Nguyên;Nguyễn Thị Yến Nhi;Mạc Thanh Hải;Huỳnh Minh Thuấn
Năm XB : 2018 |

Ngày tạo: 5/29/2018 4:43:04 PM
Khả năng sản xuất của gà bố mẹ GT12, GT34 và gà lai thương phẩm GT1234 Khả năng sản xuất của gà bố mẹ GT12, GT34 và gà lai thương phẩm GT1234
Tác giả : Trần Ngọc Tiến;Nguyễn Quý Khiêm;Phạm Thùy Linh
Năm XB : 2018 |

Ngày tạo: 5/29/2018 4:49:10 PM
Khả năng sinh trưởng của lợn Landrace x (Yorkshire x VCN-MS15) qua 3 thế hệ Khả năng sinh trưởng của lợn Landrace x (Yorkshire x VCN-MS15) qua 3 thế hệ
Tác giả : Nguyễn Thị Hương;Phạm Duy Phẩm;Phạm Sỹ Tiệp;Lê Đình Phùng
Năm XB : 2018 |

Ngày tạo: 5/29/2018 4:57:29 PM
Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace x (Yorkshire x VCN-MS15) qua 3 thế hệ Năng suất sinh sản của lợn nái Landrace x (Yorkshire x VCN-MS15) qua 3 thế hệ
Tác giả : Nguyễn Thị Hương;Phạm Sỹ Tiệp;Phạm Duy Phẩm;Lê Đình Phùng
Năm XB : 2018 |

Ngày tạo: 5/29/2018 5:03:48 PM
Khả năng sinh trưởng của lợn lai F 1 (Rừng x Móng Cái) và lợn rừng Thái Lan nuôi tại Công ty cổ phần giống chăn nuôi Thái Bình Khả năng sinh trưởng của lợn lai F 1 (Rừng x Móng Cái) và lợn rừng Thái Lan nuôi tại Công ty cổ phần giống chăn nuôi Thái Bình
Tác giả : Phan Xuân Hảo;Chu Đức Uy
Năm XB : 2018 |

Ngày tạo: 5/30/2018 7:39:45 AM
Năng suất sinh sản heo nái Landrace và Yorkshire trong chăn nuôi nông hộ tại An Giang Năng suất sinh sản heo nái Landrace và Yorkshire trong chăn nuôi nông hộ tại An Giang
Tác giả : Nguyễn Bình Trường;Võ Thị Thùy Trang;Nguyễn Trần Phước Chiến;Phạm Huỳnh Khiết Tâm
Năm XB : 2018 |

Ngày tạo: 5/30/2018 7:46:08 AM
Xác định tỷ lệ lý tưởng giữa các axít amin tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn cho lợn con sau caisữa Xác định tỷ lệ lý tưởng giữa các axít amin tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn cho lợn con sau caisữa
Tác giả : Lã Thị Thanh Huyền;Phạm Ngọc Thảo;Lã Văn Kính
Năm XB : 2018 |

Ngày tạo: 5/30/2018 7:49:54 AM
Ảnh hưởng của axit hữu cơ Menacid và Poulacid trong khẩu phần đến sinh trưởng của gà Tam Hoàng giai đoạn 1-28 ngày tuổi Ảnh hưởng của axit hữu cơ Menacid và Poulacid trong khẩu phần đến sinh trưởng của gà Tam Hoàng giai đoạn 1-28 ngày tuổi
Tác giả : Nguyễn Thị Thủy
Năm XB : 2018 |

Ngày tạo: 5/30/2018 7:54:40 AM
Khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của thỏ New Zealand nuôi trong điều kiện gia trại tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương Khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của thỏ New Zealand nuôi trong điều kiện gia trại tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
Tác giả : Hà Xuân Bộ;Hán Quang Hạnh;Đỗ Đức Lực
Năm XB : 2018 |

Ngày tạo: 5/30/2018 8:06:19 AM
Hiện trạng chăn nuôi trâu ở ven Phá Tam Giang huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Hiện trạng chăn nuôi trâu ở ven Phá Tam Giang huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả : Dương Thanh Hải;Dương Ngọc Phước;Trần Sáng Tạo;Phan Thị Hằng;Tomas J Acosta
Năm XB : 2018 |

Ngày tạo: 5/30/2018 8:10:48 AM
Lên đầu trang