Kết quả tìm kiếm : 120

Pig populations in different provinces of Vietnam (April, 2019) Pig populations in different provinces of Vietnam (April, 2019)
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 3/31/2020 10:57:12 AM
Vietnamese householder scales of pig population (April, 2019) Vietnamese householder scales of pig population (April, 2019)
Tác giả :
Năm XB : 2019 |

Ngày tạo: 3/31/2020 10:58:42 AM
Vietnam livestock production in 2018 - Opportunities and challenges in 2019 Vietnam livestock production in 2018 - Opportunities and challenges in 2019
Tác giả : Nguyen Van Duc
Năm XB : 2019 |

Ngày tạo: 3/31/2020 11:00:29 AM
Ảnh hưởng đa hình Gen FSHB đến một số tính trạng sinh sản ở lợn Landrace và Yorkshire Ảnh hưởng đa hình Gen FSHB đến một số tính trạng sinh sản ở lợn Landrace và Yorkshire
Tác giả : Nguyễn Hữu Tỉnh
Năm XB : 2019 |

Ngày tạo: 3/31/2020 1:21:53 PM
Khả năng sản xuất của gà lai F1 giữa Hon Chu và Lương Phượng Khả năng sản xuất của gà lai F1 giữa Hon Chu và Lương Phượng
Tác giả : Saykham Souksanith
Năm XB : 2019 |

Ngày tạo: 3/31/2020 1:24:44 PM
Ảnh hưởng của ba tổ hợp lợn lai và hai khẩu phần thức ăn đến sinh trưởng và năng suất thân thịt trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp Ảnh hưởng của ba tổ hợp lợn lai và hai khẩu phần thức ăn đến sinh trưởng và năng suất thân thịt trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp
Tác giả : Lê Đình Phùng
Năm XB : 2019 |

Ngày tạo: 3/31/2020 1:28:09 PM
Bổ sung Biotin trong khẩu phần lợn nái nuôi con Bổ sung Biotin trong khẩu phần lợn nái nuôi con
Tác giả : Lã Văn Kính
Năm XB : 2019 |

Ngày tạo: 3/31/2020 1:42:53 PM
Ảnh hưởng của bổ sung Probac vào nước uống đến kích thước cơ thể gà nòi giai đoạn 63-91 ngày tuổi Ảnh hưởng của bổ sung Probac vào nước uống đến kích thước cơ thể gà nòi giai đoạn 63-91 ngày tuổi
Tác giả : Nguyễn Thị Diệu Thúy
Năm XB : 2019 |

Ngày tạo: 3/31/2020 1:45:46 PM
Ảnh hưởng của năng lượng trao đổi trong thức ăn hỗn hợp đến tiêu thụ và tiêu hóa dưỡng chất thức ăn trên bò cái Brahman tại tỉnh An Giang Ảnh hưởng của năng lượng trao đổi trong thức ăn hỗn hợp đến tiêu thụ và tiêu hóa dưỡng chất thức ăn trên bò cái Brahman tại tỉnh An Giang
Tác giả : Nguyễn Bình Trường
Năm XB : 2019 |

Ngày tạo: 3/31/2020 1:48:44 PM
Tình hình sử dụng Vaccine trong công tác phòng bệnh cầu trùng Tình hình sử dụng Vaccine trong công tác phòng bệnh cầu trùng
Tác giả : Bùi Khánh Linh
Năm XB : 2019 |

Ngày tạo: 3/31/2020 1:50:51 PM
Lên đầu trang