Kết quả tìm kiếm : 35

Chọn tạo dòng vịt biển HY2 sau 2 thế hệ chọn lọc Chọn tạo dòng vịt biển HY2 sau 2 thế hệ chọn lọc
Tác giả : Chu Hoàng Nga
Năm XB : 2020 |

Ngày tạo: 4/14/2020 8:15:15 AM
Đa hình gen GH, IGFBP, PIT1 ở giống gà Liên Minh Đa hình gen GH, IGFBP, PIT1 ở giống gà Liên Minh
Tác giả : Trần Thị Bình Nguyên
Năm XB : 2020 |

Ngày tạo: 4/14/2020 8:19:13 AM
Ảnh hưởng của chọn lọc lên năng suất sinh sản và tiến bộ di truyền của 3 thế hệ chim cút Nhật Bản Ảnh hưởng của chọn lọc lên năng suất sinh sản và tiến bộ di truyền của 3 thế hệ chim cút Nhật Bản
Tác giả : Lâm Thái Hùng
Năm XB : 2020 |

Ngày tạo: 4/14/2020 8:32:19 AM
Năng suất sinh sản của các giống lợn Landrace, Yorkshire, Duroc và Pietrain được trao đổi gen nuôi tại Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương Năng suất sinh sản của các giống lợn Landrace, Yorkshire, Duroc và Pietrain được trao đổi gen nuôi tại Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương
Tác giả : Trịnh Hồng Sơn
Năm XB : 2020 |

Ngày tạo: 4/14/2020 8:34:46 AM
Tăng khối lượng, tiêu tốn thức ăn và hiệu quả kinh tế của tổ hợp lợn lai GF399xGF24 ở các khối lượng giết mổ khác nhau Tăng khối lượng, tiêu tốn thức ăn và hiệu quả kinh tế của tổ hợp lợn lai GF399xGF24 ở các khối lượng giết mổ khác nhau
Tác giả : Hoàng Thị Mai
Năm XB : 2020 |

Ngày tạo: 4/14/2020 8:37:28 AM
Năng suất, chất lượng thịt của tổ hợp lợn lai GF399xGF24 ở các khối lượng giết mổ khác nhau Năng suất, chất lượng thịt của tổ hợp lợn lai GF399xGF24 ở các khối lượng giết mổ khác nhau
Tác giả : Lê Đình Phùng
Năm XB : 2020 |

Ngày tạo: 4/14/2020 8:40:19 AM
Khả năng sinh trưởng và phẩm chất thân thịt của lợn LVN1 vàLVN2 Khả năng sinh trưởng và phẩm chất thân thịt của lợn LVN1 vàLVN2
Tác giả : Trịnh Hồng Sơn
Năm XB : 2020 |

Ngày tạo: 4/14/2020 8:43:49 AM
Năng suất sinh sản của lợn nái lai LandracexVCN-MS15 và YorkshirexVCN-MS15 Năng suất sinh sản của lợn nái lai LandracexVCN-MS15 và YorkshirexVCN-MS15
Tác giả : Lê Thế Tuấn
Năm XB : 2020 |

Ngày tạo: 4/14/2020 8:46:49 AM
Tăng khối lượng, dày mỡ lưng, tiêu tốn thức ăn, đặc điểm sinh lý sinh dục của lợn cái hậu bị và năng suất sinh sản của lợn nái lai Lx(YVCN-MS15) và Yx(LVCN-MS15) Tăng khối lượng, dày mỡ lưng, tiêu tốn thức ăn, đặc điểm sinh lý sinh dục của lợn cái hậu bị và năng suất sinh sản của lợn nái lai Lx(YVCN-MS15) và Yx(LVCN-MS15)
Tác giả : Lê Thế Tuấn
Năm XB : 2020 |

Ngày tạo: 4/14/2020 8:49:50 AM
Sức bền về sinh sản của lợn nái lai Lx(Yvcn-Ms15) và Yx(Lvcn-Ms15) khi được phối giống với đực Duroc Sức bền về sinh sản của lợn nái lai Lx(Yvcn-Ms15) và Yx(Lvcn-Ms15) khi được phối giống với đực Duroc
Tác giả : Lê Thế Tuấn
Năm XB : 2020 |

Ngày tạo: 4/14/2020 8:52:33 AM
Lên đầu trang