Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Đặc điểm ngoại hình khả năng sản xuất đàn hạt nhân vịt Hòa Lan thế hệ xuất phát
Tác giả: Hoàng Tuấn Thành
Chủ đề: Vịt Hòa Lan
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 254 tháng 2/2020 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 47 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 341 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang