Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Ảnh hưởng của bổ sung Beta-Glucan lên sự tăng trưởng ở gà thịt COBB500
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa;Nguyễn Thị Kim Khang;Trần The
Chủ đề: Beta-glucan,Gà thịt,Khối lượng sống,Lợi nhuận
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 214 tháng 12/2016 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 14 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 339 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang