Kết quả tìm kiếm : 528

Pig populations in different provinces of Vietnam (April, 2019) Pig populations in different provinces of Vietnam (April, 2019)
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 3/31/2020 10:57:12 AM
Xác định đa hình di truyền gen H-fabp liên kết với tỷ lệ mỡ giắt ở lợn Duroc, Yorkshire và Landrace Xác định đa hình di truyền gen H-fabp liên kết với tỷ lệ mỡ giắt ở lợn Duroc, Yorkshire và Landrace
Tác giả : Chung Anh Dũng;Nguyễn Hữu Tỉnh;Nguyễn Văn Hợp
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 10:09:57 AM
Khả năng sinh trưởng và tỷ lệ nạc của hai tổ hợp lợn lai VCN23XVCN21 và VCN23XVCN22 Khả năng sinh trưởng và tỷ lệ nạc của hai tổ hợp lợn lai VCN23XVCN21 và VCN23XVCN22
Tác giả : Nguyễn Thị Châu Giang;Phạm Thị Minh Nụ;Trịnh Hồng Sơn
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 10:15:51 AM
Khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt Lợn Hung Khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt Lợn Hung
Tác giả : Hoàng Thanh Hải;Nguyễn Hữu Cường;Nguyễn Khắc Khánh;Phạm Công Thiếu;Phạm Hải Ninh;Phạm Sỹ Tiệp;Trần Quang Bằng
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 10:20:18 AM
Khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà lai TN123 và TN132 Khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà lai TN123 và TN132
Tác giả : Đặng Đình Tứ;Nguyễn Quý Khiêm;Nguyễn Trọng Thiện;Trần Thị Lý
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 2:32:06 PM
Khả năng sinh sản và một số bệnh thường gặp của dê cỏ Ninh Bình Khả năng sinh sản và một số bệnh thường gặp của dê cỏ Ninh Bình
Tác giả : Trịnh Hồng Sơn
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 2:34:26 PM
Xác định nhu cầu axít amin tiêu hóa hồi tràng biểu kiến cho lợn thịt lai ba máu (DYL) ở Việt Nam Xác định nhu cầu axít amin tiêu hóa hồi tràng biểu kiến cho lợn thịt lai ba máu (DYL) ở Việt Nam
Tác giả : Lã Văn Kính;Nguyễn Văn Phú
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 2:37:59 PM
Ảnh hưởng của bổ sung Beta-Glucan lên sự tăng trưởng ở gà thịt COBB500 Ảnh hưởng của bổ sung Beta-Glucan lên sự tăng trưởng ở gà thịt COBB500
Tác giả : Đỗ Võ Anh Khoa;Nguyễn Thị Kim Khang;Trần The
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 2:41:03 PM
Ảnh hưởng của bổ sung Probiotic vào khẩu phần ăn đến sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn của gà Ri lai nuôi thịt Ảnh hưởng của bổ sung Probiotic vào khẩu phần ăn đến sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn của gà Ri lai nuôi thịt
Tác giả : Hồ Trung Thông;Lê Nữ Anh Thư;Ngô Quốc Cường
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 2:43:40 PM
Hiệu quả của việc bổ sung axit hữu cơ vào khẩu phần ăn của lợn con Hiệu quả của việc bổ sung axit hữu cơ vào khẩu phần ăn của lợn con
Tác giả : Đặng Thúy Nhung;Đoàn Văn Soạn;Nguyễn Thị Quyên
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 6/14/2018 2:50:25 PM
Lên đầu trang