Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Ảnh hưởng của bổ sung Probiotic vào khẩu phần ăn đến sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn của gà Ri lai nuôi thịt
Tác giả: Hồ Trung Thông;Lê Nữ Anh Thư;Ngô Quốc Cường
Chủ đề: Bacillus,FCR,Gà Ri lai,Lactobacillus,Probiotic
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 214 tháng 12/2016 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 17 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 315 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang