Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Ảnh hưởng của việc bổ sung bèo Lục Bình để thay thế thức ăn xanh đến sự tăng khối lượng của đà điểu giai đoạn 0–3 và 6–12 tháng tuổi
Tác giả: Nguyễn Sỹ Duyên;Nguyễn Thanh Bình
Chủ đề: Đà điểu,Lục Bình,Tăng khối lượng
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 214 tháng 12/2016 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 6 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 399 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang