Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Ảnh hưởng của Probiotic Bacillus dạng bào tử chịu nhiệt đến năng suất, vi khuẩn và hình thái vi thể biểu mô đường ruột gà thịt lông màu
Tác giả: Nguyễn Bá Tiếp;Nguyễn Đình Trình;Nguyễn Hoàng Thịnh;Nguyễn Thị Phương Giang;Phạm Kim Đăng
Chủ đề: Gà thịt,Năng suất,Neoavi GroMax,Ri Ninh Hòa
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 213 tháng 11/2016 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 8 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 592 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang