Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Ảnh hưởng của việc bổ sung bột gừng lên năng suất và chất lượng trứng gà công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Khang;Phạm Ngọc Du;Trần Hoàng Nhân
Chủ đề: Bột gừng,Gà đẻ,Khối lượng trứng,Tỷ lệ đẻ
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 213 tháng 11/2016 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 10 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 327 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang