Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Ảnh hưởng của việc bổ sung Yucca Schidigera lên năng suất sinh sản của gà Nòi
Tác giả: Châu Thanh Vũ;Nguyễn Công Danh;Nguyễn Ngọc Hân;Nguyễn Thị Kim Khang;Nguyễn Trọng Ngữ
Chủ đề: Bột Yucca schidigera,Gà Nòi,Tỷ lệ đẻ
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 213 tháng 11/2016 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 8 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 321 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang