Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà lai TN123 và TN132
Tác giả: Đặng Đình Tứ;Nguyễn Quý Khiêm;Nguyễn Trọng Thiện;Trần Thị Lý
Chủ đề: Cho thịt,Gà TN123,Sinh trưởng,TN132
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 214 tháng 12/2016 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 20 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 360 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang