Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Khả năng sinh trưởng và tỷ lệ nạc của hai tổ hợp lợn lai VCN23XVCN21 và VCN23XVCN22
Tác giả: Nguyễn Thị Châu Giang;Phạm Thị Minh Nụ;Trịnh Hồng Sơn
Chủ đề: Đực VCN23,Nái VCN21,Nái VCN22,Sinh trưởng,Tỷ lệ nạc
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 214 tháng 12/2016 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 13 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 364 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang