Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt Lợn Hung
Tác giả: Hoàng Thanh Hải;Nguyễn Hữu Cường;Nguyễn Khắc Khánh;Phạm Công Thiếu;Phạm Hải Ninh;Phạm Sỹ Tiệp;Trần Quang Bằng
Chủ đề: Chất lượng thịt,Khả năng sinh trưởng,Năng suất thịt,Tiêu tốn thức ăn,TKL
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 214 tháng 12/2016 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 106 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 350 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang