Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Khả năng sản xuất của gà lai F1 giữa Hon Chu và Lương Phượng
Tác giả: Saykham Souksanith
Chủ đề: Gà lai F 1 giữa Hon Chu và Lương Phượng
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2019
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 248 tháng 9/2019 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 10 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 494 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang