Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Khả năng sản xuất của giống dê Bách Thảo, Saanen và con lai giữa chúng nuôi tại Trà Vinh
Tác giả: Trương Văn Hiểu
Chủ đề: Bách Thảo
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 254 tháng 2/2020 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 125 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 962 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang