Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Năng suất sinh sản heo nái Landrace và Yorkshire trong chăn nuôi nông hộ tại An Giang
Tác giả: Nguyễn Bình Trường;Võ Thị Thùy Trang;Nguyễn Trần Phước Chiến;Phạm Huỳnh Khiết Tâm
Chủ đề: Heo nái Landrace,Heo nái Yorkshire,Sinh sản,Chăn nuôi,Nông hộ,An Giang
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2018
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 231 tháng 4/2018 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 103 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 316 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang