Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Nghiên cứu khả năng sản xuất chất xanh và bột lá của sắn trồng thu lá tại tỉnh Thái Nguyên
Tác giả: Từ Quang Hiển;Từ Quang Trung
Chủ đề: Bột lá,Lá tươi,Sắn giống KM 94
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 214 tháng 12/2016 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 7 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 354 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang