Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Phân tích sự sai khác di truyền của vịt Cổ Lũng với một số giống vịt Nội bằng chỉ thị phân tử SSR
Tác giả: Đỗ Ngọc Hà;Hoàng Văn Chính;Lê Thị Hà;Lê Văn Sơn;Nguyễn Bá Mùi;Nguyễn Văn Duy
Chủ đề: Chỉ thị SSR,Microsetallite,Vịt Bầu Bến,Vịt Cỏ,Vịt Cổ Lũng
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2018
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 233 tháng 6/2018 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 23 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 620 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang