Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Tiếp cận mới biện pháp kiểm soát khí thải Nitơ và Phôtpho ở lợn
Tác giả: Thẩm Hoàng Lan
Chủ đề: Khí thải,Lợn,Nitơ,Phôtpho
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2018
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 233 tháng 6/2018 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 13 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 220 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang