Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Xác định đa hình di truyền gen H-fabp liên kết với tỷ lệ mỡ giắt ở lợn Duroc, Yorkshire và Landrace
Tác giả: Chung Anh Dũng;Nguyễn Hữu Tỉnh;Nguyễn Văn Hợp
Chủ đề: đa hình,Gen H-FABP,HaeIII,HinfI,MspI
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 214 tháng 12/2016 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 17 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 524 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang