Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Xác định nhu cầu axít amin tiêu hóa hồi tràng biểu kiến cho lợn thịt lai ba máu (DYL) ở Việt Nam
Tác giả: Lã Văn Kính;Nguyễn Văn Phú
Chủ đề: Axít amin,Biểu kiến,Hồi tràng,Lợn thịt,Nhu cầu,Tiêu hoá
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 214 tháng 12/2016 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 13 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 361 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang