Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Ảnh hưởng của áp dụng thực hành vệ sinh tốt trong giết mổ lợn đến vệ sinh an toàn thực phẩm thịt lợn
Tác giả: Phạm Thị Thanh Thảo
Chủ đề: An toàn thực phẩm
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 254 tháng 2/2020 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 47 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 298 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang