Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Ảnh hưởng của thời gian chịu hạn lên khả năng sinh trưởng, năng suất và sự thay đổi sinh lý của cỏ Paspalum atratum được trồng trong nhà lưới
Tác giả: Nguyễn Thiết
Chủ đề: Hạn
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 254 tháng 2/2020 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 61 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 330 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang