Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Ảnh hưởng của tuổi gà Nòi mái lai lên năng suất và chất lượng trứng
Tác giả: Lâm Thái Hùng
Chủ đề: Gà Nòi lai
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 254 tháng 2/2020 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 68 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 283 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang