Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Bổ sung probiotic vào khẩu phần ăn gà đẻ trứng thương phẩm
Tác giả: Đặng Thúy Nhung
Chủ đề: Gà đẻ trứng thương phẩm
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 254 tháng 2/2020 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 58 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 329 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang