Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Chuẩn hóa định lượng hai nguyên tố kim loại nặng As và Hg trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sau hydrua hóa
Tác giả: Đặng Thuý Nhung
Chủ đề: Chuẩn hóa định lượng
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 254 tháng 2/2020 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 58 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 374 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang