Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Đa dạng Nucleotide trên vùng D-loop ty thể của một số quần thể trâu bản địa Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tấn
Chủ đề: Trâu
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 254 tháng 2/2020 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 63 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 414 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang