Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của giống vịt Mường Khiêng
Tác giả: Phạm Công Thiếu
Chủ đề: Vịt Mường Khiêng
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 254 tháng 2/2020 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 64 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 369 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang