Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Khả năng sinh trưởng và năng suất của cỏ Paspalum atratum và cỏ sả trong điều kiện hạn
Tác giả: Nguyễn Thiết
Chủ đề: Hạn
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 254 tháng 2/2020 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 69 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 339 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang