Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Thực trạng chăn nuôi và vệ sinh an toàn thực phẩm trong chăn nuôi lợn tại tỉnh Lâm Đồng
Tác giả: Phạm Thị Thanh Thảo
Chủ đề: Chăn nuôi
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 255 tháng 3/2020 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 47 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 391 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang