Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Tỷ lệ mắc hội chứng tiêu chảy và biện pháp phòng, trị trên thỏ nuôi tại Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang
Tác giả: Nguyễn Thị Chinh
Chủ đề: Hội chứng tiêu chảy
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý:
Thông tin tạp chí: Số 254 tháng 2/2020 | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số lần đọc: 57 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 294 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang